Рекламна агенція повного циклу Feo Group

Реклама у пресі

Хочете отримати прорахунок? Надішліть нам заявку із зазначенням міст, де має поширюватися поліграфія;

Сьогодні під терміном преса прийнято розуміти всі друковані газети, журнали та інші періодичні видання, призначені для масового читача. Газети та журнали традиційно займають переважну частину сегмента реклами в пресі.
Ефективність реклами у пресі є наслідком впливу великої кількості чинників, серед яких такі як: тираж, обсяг реалізації, якісні характеристики читацької аудиторії, регіон поширення, періодичність та інші.
Розглянемо головні переваги та недоліки реклами в пресі.

 

До переваг можна віднести:

  • Оперативність – реклама починає діяти першого дня після виходу тиражу у продаж, а вже наступного дня можна отримати зворотний зв’язок від зацікавлених клієнтів, які звернулися за оголошенням.
  • Масовість – кожне видання охоплює від кількох тисяч до кількох мільйонів читачів, тим самим проникаючи у різні споживчі сегменти.
  • Гнучкість охоплення – реклама в пресі дозволяє сфокусуватися на певній місцевості (місті, регіоні) чи специфіці.
  • Економічність – реклама в пресі є одним із найдешевших видів реклами, і успішно підійде для невеликого бюджету на рекламну кампанію.
  • Постійність аудиторії – споживач вільно може змінювати/перемикати канали телевізійної або радіореклами, але, як правило, читає одні й ті самі газети/журнали.
  • Варіативність – можливо створити рекламне оголошення з урахуванням будь-яких побажань рекламодавця, оскільки доступні як шикарні повнокольорові оголошення, і прості чорно-білі.
  • Можна повторно звернутися до рекламного оголошення.

 

Серед недоліків можна виділити такі:

  • Висока конкуренція рекламних оголошень та певна недовіра аудиторії читачів до газетних оголошень, які є наслідком спрощеного доступу до такого виду реклами
  • Втрата частини потенційних споживачів реклами через брак часу на читання газет та журналів у певних верств населення;
  • Низька якість газет і переваги, які споживачі віддають іншим видам ЗМІ, створюють бар’єри на шляху до мети.

 

Щоб реклама у пресі «працювала», рекламодавцю необхідно знати,
основні правила ефективного розміщення розроблені фахівцями РА «FEO Group».

Правило 1. Вибирайте пресу для розміщення реклами, враховуючи специфічні характеристики цільової аудиторії, а також лояльність та довіру обраної аудиторії до конкретного видання.
Правило 2. Створіть якісний та адекватний вибраній пресі рекламний макет, що враховує тематику, очікування цільової аудиторії та формат видання.
Правило 3. Максимально використовуйте можливості преси, до яких належать: оптимальний вибір контексту, дати та дня тижня розміщення, смуги або місця на смузі; використання додаткових можливостей видань (тематичні додатки, VIP-підписка, розсилки, стікери, вкладення тощо).